ธนาคารกรุงเทพ แจ้งเลื่อนปิดปรับปรุงระบบ โดยบริการทุกประเภทของธนาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ”

18

มิติหุ้น – สืบเนื่องจากที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งขอปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ที่ได้กำหนดไว้เดิมในคืนวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 22.30 น. ถึง เช้าวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นั้น

ธนาคารขอเลื่อนการปิดปรับปรุงระบบดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตอบรับกับมาตรการและข้อปฏิบัติต่างๆ ตามแนวทางควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กำหนดไว้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยธนาคารจะแจ้งกำหนดการใหม่ในโอกาสต่อไปโดย บริการทุกประเภทของธนาคาร สามารถใช้งานตามปกติ 

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp