SAPPE ปลื้มคะแนนประเมินผล AGM เต็ม 100% เป็นปีที่2 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

25

มิติหุ้น –  รักษามาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับ บมจ.เซ็ปเป้ หรือ SAPPE ล่าสุดได้รับผลคะแนนเต็ม 100% ต่อเนื่องเป็นปีที่ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564” AGM Checklist ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ก.ล.ต. งานนี้ซีอีโอหญิงแห่ง SAPPE ปิยจิต รักอริยะพงศ์หายเหนื่อย เพราะที่ผ่านมาทีมงานบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด แม้อยู่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 แต่ยังรักษาเจตนารมณ์ตามแนวปฏิบัติของธรรมาภิบาลที่ดีและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด 

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp