ฟอลคอนประกันภัย มอบชุด PPE จำนวน 600 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

30

มิติหุ้น –  บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา) และนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษากฎหมายและกำกับดูแลองค์กร (ที่ 1 จากขวา) เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบชุด PPE จำนวน 600 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข (ที่ 1 จากซ้าย) นายสัญชัย จงวิศาล (ที่ 2 จากซ้าย) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าในการป้องกันและลดโอกาสในการติดเชื้อจากการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ฟอลคอนประกันภัยได้มอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp