UPA ปรับกลยุทธ์ลงทุน”โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล” ส่งบ.ย่อยซื้อหุ้นเพิ่ม 14.62 % มูลค่า 212.70 ลบ. เชื่อธุรกิจกัญชง-กัญชาสร้างรายได้ หนุนเติบโตมั่นคง

223

มิติหุ้น –  นายกวิน เฉลิมโรจน์  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564  มีมติอนุมัติให้ บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนใน บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด ( GTG) โดยการซื้อหุ้นสามัญเดิม GTG จากบุคคลจำนวนรวม 5 ราย ประกอบด้วย นางสาว กนกพร ศีตวรรัตน์, นางสาวพลอย ปิ่นแสง ,นายวิรุณ ชาญวิทยารมณ์ ,นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ และนางสาวสุภารัตน์ สง่าเมือง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของ GTG  จำนวนรวมทั้งสิ้น 940,767 หุ้น คิดเป็น 10.63% ในราคา 226.09 บาทต่อหุ้น หรือ คิดเป็นมูลค่ารวม 212.70 ล้านบาท และภายหลังจากการทำรายการในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด จะถือหุ้นทั้งหมดใน GTG คิดเป็นสัดส่วน 14.62 % ของทุนจดทะเบียนของ GTG จากเดิมถือหุ้น 3.98 % ปัจจุบัน

สำหรับ GTG ยังคงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ ในอนาคต ประกอบกับบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับ GTG และผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อเสนอขายหุ้นของ GTG ให้กับบริษัทฯ ในราคา 226.09 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นระดับราคาที่ต่ำกว่า ราคาเสนอขายในรายการซื้อหุ้น GTG ในครั้งก่อนหน้านี้

“ การเข้าลงทุนใน GTG ได้มีการปรับวิธีการลงทุน เนื่องจากการเจรจากับผู้ถือหุ้นที่เป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งบางราย ได้ปฏิเสธข้อเสนอการซื้อหุ้นสามัญของ GTG  ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถซื้อหุ้นของ GTG ได้ในสัดส่วน 96.49 %ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นจึงส่งให้ บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของUPA ซึ่งปัจจุบันได้ถือหุ้นใน GTG อยู่แล้ว 3.98% เข้าไปซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายบุคคล ทำให้หลังการทำรายการจะถือหุ้นรวม 14.62% และยังคงทำให้มีสิทธิในการเข้าร่วมลงทุน (Joint Venture) กับ GTG ในธุรกิจเพาะปลูกกัญชง กัญชา เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจทางการแพทย์ตามเป้าหมายเดิม” นายกวิน กล่าว

อนึ่ง บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด  ลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาและลงทุนในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย ซึ่งรวมถึง กัญชง และกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  โดย UPA ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp