มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ลงพื้นที่ มอบชุดตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลาย ครบตามเป้า จำนวน 200,000 ชิ้น

61

มิติหุ้น  –  นายอัศวิน-นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี รองประธานกรรมการ และกรรมการและเหรัญญิกและเลขานุการ มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี  กล่าวว่า “ในสถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบต่อทุกคน มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี นำความเชี่ยวชาญด้านครื่องมือแพทย์ภายใต้กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน บริจาคชุดตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลาย (Rapid Antigen Test Kit) แบรนด์ PCL จำนวน 200,000 ชิ้น มูลค่า 50 ล้านบาท โดยมีตัวแทน นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี พร้อมด้วย นางสุวรรณี ภู่นภานนท์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มธุรกิจสินค้าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ประชาชน และหน่วยงานอาสาสมัครทั่วประเทศ สำหรับนำไปใช้ในการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อหวังให้คนไทยเข้าถึงการตรวจได้มากขึ้น   และเป็นการป้องกันให้เกิดการตรวจได้ตั้งแต่ต้นเพื่อเข้าสู่ระบบคัดแยกได้อย่างรวดเร็ว”

                  มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี  ได้เริ่มดำเนินการมอบไปยังแต่ละหน่วยงานต่างๆ แล้วตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา กว่า 30 สถานที่ อาทิ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก, กรุงเทพมหานคร, และ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น รวมถึง โรงพยาบาลสนาม อาสาสมัครสาธารณสุข วัด และสื่อมวลชน เพื่อกระจายให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุด

                  “กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี และ มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เราพร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน และตระหนักว่าในขณะนี้คืออีกสถานการณ์หนึ่งที่สำคัญที่ต้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือบุคลากรด่านหน้า-สังคมไทย-คนไทย ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักที่สุดในขณะนี้ ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปในเร็ววัน” นายอัศวินนางฐาปณี  กล่าวสรุป