ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 2 ส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน

71

มิติหุ้น –  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 2 จัดอบรมออนไลน์โครงการ ตำรวจไทย หัวใจพอเพียง” เคล็ด(ไม่)ลับ จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้ โดยมี รัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณฐิกา ปิตะนีละบุตร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค และ พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดการอบรม พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดร. อัจฉรา โยมสินธุ์ และ ชยุต ปริญญาธนกุล บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว กว่า 100 คน เมื่อ 27 ส.ค. 2564 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการหนี้สิน มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/happymoney

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp