TRUBB หุ้นเพิ่มทุนขายหมดเกลี้ยง-รุกธุรกิจดันงบโตกระโดด

313

มิติหุ้น-TRUBB ปลื้ม! กระแสตอบรับดีเยี่ยม ผู้ถือหุ้นแห่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหมดเกลี้ยง ตอกย้ำมั่นใจแผนธุรกิจและศักยภาพการเติบโตในอนาคต ฟากผู้บริหาร “ภัทรพล วงศาสุทธิกุล”เผยเตรียมนำเงินที่ได้กว่า 660 ล้านบาท ไปใช้ขยายธุรกิจ-รองรับแผนการเติบโต พร้อมลุยธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง หนุนผลงานโตก้าวกระโดด

หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท

โดยหุ้นเพิ่มทุนแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 136,295,937 หุ้น โดยมีราคาเสนอขาย 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ข) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (TRUBB-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 136,295,937 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย TRUBB-W2 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยกำหนดราคาใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ้น และ(ค) เพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 68,147,968 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TRUBB) เปิดเผยว่ากระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยมียอดจองซื้อเข้ามาเต็มจำนวน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อแผนการดำเนินธุรกิจ และศักยภาพการเติบโตในอนาคต

“ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯเตรียมนำเงินที่ได้จากการขาย RO ในครั้งนี้ประมาณ 660 ล้านบาท ไปใช้ในการขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรในอนาคต สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป”

กรรมการผู้จัดการใหญ่ TRUBB กล่าวอีกว่า บริษัทฯมีแผนที่จะปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายธุรกิจน้ำยางข้นและน้ำยางแปรรูป อันเป็นธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และขยายธุรกิจเข้าสู่การผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความต้องการและเติบโตสูงขึ้นมากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางน้ำข้นและผลพลอยได้จากน้ำยาง ผลักดันแนวโน้มผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp