กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม –  ฟื้นตัวทั้งไทยและเวียดนาม

107

ทางหลักทรัพย์กรุงศรีคาดว่าคาดว่ายอดขายที่ดินจะแข็งแกร่งใน 4Q21 และปีหน้าจากการเปิดประเทศจะปลดล็อคอุปสงค์คงค้าง นอกจากนี้สงครามการค้า, ต้นทุนพลังงานในจีนที่สูงขึ้น, สิทธิประโยชน์จาก CPTPP จะสนับสนุนให้มีการย้ายฐานการผลิตจากจีน และหนุนให้ FDI ไทยและเวียดนามฟื้นตัว การเปิดประเทศของไทย (1 พ.ย.) และเวียดนาม (ธ.ค.) จะปลดล็อคอุปสงค์คงค้างของที่ดินอุตสาหกรรม  สงครามการค้าที่ยืดเยื้อและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นในจีน (และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อจากรัฐบาลจีนตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์) จะเร่งให้นักลงทุนจีนและ FDI ย้ายออกจากจีนมายังไทยและเวียดนาม ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์จาก CPTPP (เวียดนามเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ส่วนรัฐบาลไทยจะตัดสินใจในปีหน้า และเรามองเป็นสัญญาณเชิงบวก) นอกจากนี้ ภายในธ.ค.รัฐบาลไทยจะประกาศภาษีนำเข้ารถ EV และจะสนับสนุนการลงทุนผลิต EV ในประเทศไทย

 

คาดการฟื้นตัวใน 4Q21 และปีหน้า – ใน ต.ค. ยอดขายที่ดินของ WHA ฟื้นตัวเป็น 728 ไร่ ทำให้ยอดขายรวม 10M เป็น 1,014 ไร่สูงกว่าเป้าหมายบริษัท 820 ไร่และ 900 ไร่ของเรา ยอดโอนที่ดิน 440 ไร่และยอดโอนรวม 10M เป็น 655 ไร่ ได้ตามทเป้าหมายทั้งปีของบริษัทและคิดเป็น 82% ของเป้าหมายของเรา เราคาดยอดขายที่ดินรวมของทั้ง 3 บริษัทจะเพิ่มขึ้น 86% เป็น 2,067 ไร่ในปีนี้และเติบโต 35% เป็น 2,791 ไร่ในปีหน้า โดยใน 9M ยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 190% เป็น 1,226 ไร่คิดเป็น 59% ของคาดการณ์ทั้งปี FY21F ของเรา

 

แนวโน้มธุรกิจไฟฟ้าและโลจิสติกส์ – คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอนุมัติการขึ้นค่า ft 0.1671บาทต่อหน่วย มีผลม.ค.-เม.ย. 2022 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงไฟฟ้า SPP แต่ราคาถ่านหินลดลงจะทำให้ราคาขายของ IPP ลดลง ส่วนธุรกิจโลจิสติกส์ ความแออัดของท่าเรือผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว อาจจะทำให้สัญญาเช่าระยะสั้นลดลงสู่ระดับปกติ อย่างไรก็ตามเรามองว่าประเด็นนี้ไม่มีผลกระทบมากนักใน 4Q เนื่องจากได้สัญญาระยะสั้นจากธุรกิจจัดกระเช้าปีใหม่มาทดแทน

 

WHA และ AMATA เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม – เราชอบ WHA และ AMATA จากประโยชนที่ได้จาก FDI ไทยและเวียดนามฟื้นตัว WHA จะมีกำไร 4Q แข็งแกร่งจากกำไรขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์มากกว่า 1.6 พันลบ., ยอดโอนที่ดินสูงขึ้น, Gheco-One ฟื้นตัวและอุปสงค์น้ำสูงขึ้น เราคาดกำไรพิเศษ 473 ลบ. (การปรับค่าน้ำย้อนหลัง) จาก Duong River ภายใน 1Q22 ส่วน AMATA จะมีกำไร 4Q แข็งแกร่งจากการโอนที่ดิน backlog 322 ไร่ในเวียดนามและคาดว่าจะปิดการขายที่ดินได้เพิ่มจากลูกค้าที่อยู่ระหว่างเจรจามากกว่า >3,000 ไร่

 

Industrial Estate sector – Valuation Summary
BB Ticker M Cap Price (Bt) TP U/D Rec EPS G% ROE (%) PE (x) P/BV (x) Div Yld (%)
(USDm) 20-Aug (Bt) (%) 21F 22F 21F 22F 21F 22F 21F 22F 21F 22F
AMATA 718 21.00 23.50 11.9 BUY (2.6) 82.7 6.2 9.5 21.8 11.9 1.4 1.3 1.6 2.6
ROJNA 423 7.05 8.00 13.5 BUY (16.9) 23.6 4.6 4.9 20.2 16.3 0.9 0.9 3.4 4.2
WHA 1,609 3.62 4.80 32.6 BUY 11.2 6.0 8.6 8.8 19.1 18.1 1.8 1.7 3.1 3.3
Source: Bloomberg, Krungsri Securities

 

 

 

Disclaimer:  เอกสาร/รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี มิอาจรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ บทความดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดของผู้จัดทำเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดังนั้นนักลงทุนโปรดใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน