5 ข่าวเด่นมิติหุ้นเช้านี้ # 1. NWR คว้างานอุโมงค์ระบายน้ำ มูลค่าเฉียด 2.22 พันล.

101

5 ข่าวเด่นมิติหุ้นเช้านี้

# 1. NWR เผยลงนามในสัญญาก่อสร้าง “โครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด” มูลค่าเฉียด 2.22 พันลบ. ประกอบด้วย ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองทวีวัฒนา 1 แห่ง, ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ยาวประมาณ 2,033 เมตร, ก่อสร้างอาคารรับน้ำ 1 แห่ง และก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 32 แห่ง โดย “สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร” เป็นผู้ว่าจ้าง กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน