ไทยพาณิชย์รับรางวัลอาคารปลอดภัยสูงสุด BSA Building Safety Award 2021

104

มิติหุ้น – ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกฎหมายและควบคุม รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยระดับ Platinum และ รางวัลองค์กรที่มีการบริหารงานดีเด่นเพื่อความยั่งยืน ระดับ FM Gold Award ในโครงการ BSA Building Safety Award 2021 จากนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร สะท้อนถึงการบริหารจัดการอาคารตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดในระดับประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย การจัดการด้านอัคคีภัย รวมถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสถานการณ์ของโควิด-19

ทั้งนี้ อาคารสำนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับ Platinum จำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคารสำนักงานใหญ่, อาคารพลาซ่า อีสต์ (Plaza East) และอาคารพลาซ่า เวสท์ (Plaza West)

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp