กลุ่มท่องเที่ยว  –  ความเสี่ยงสูงจาก Omicron

96

จากโควิดสายพันธ์ VoC ใหม่ (Omicron) ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเปิดการเดินทางระหว่างประเทศ ทางหลักทรัพย์กรุงศรีได้มีการวิเคราะห์ sensitivity ต่อหุ้นท่องเที่ยวทั้งหมดในการ coverage ของเรา ในกรณีที่แย่ที่สุดของสมมติฐานของเรา คือไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2022 และการฟื้นตัวล่าช้าออกไปเป็นปี 2025 และมีดาวน์ไซด์ต่อราคาเป้าหมายปี 2022-23 ในช่วง 8 – 27% AOT และ ERW จะได้รับผลกระทบมากที่สุด และ ERW มีความเสี่ยงที่จะผิดเงื่อนไข covenant ในปี 2023 โดยมี D/E ที่ 3.92x เราจะทบทวนประมาณการของเราเมื่อมีข้อมูลว่า Omicron VoC มีการหลบหลีกภูมิคุ้มกันของวัคซีนปัจจุบันหรือไม่

 

การเริ่มแพร่ระบาดของ Omicron เป็นความเสี่ยงสูงสุดต่อการเปิดประเทศ ซึ่งส่งผลต่อเดือนพ.ย.ทำให้ภาพการฟื้นตัวเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากช่วงต้นเดือนที่มีความหวังในการเห็นการฟื้นตัวสู่ระดับก่อนการระบาด (จากการเปิดประเทศของไทย ไปจนถึงโรงแรมยุโรปมีอัตราเข้าพักถึงระดับก่อนการระบาด) กลายเป็นการลดลงอย่างรวดเร็วของอัตราเข้าพักในเยอรมันนีและออสเตรียจากการระบาดระลอกใหม่ และย้ำด้วยโควิดสายพันธ์ Omicron หรือ B1.1.529 ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน มาตรการตอบสนองเบื้องต้นจากรัฐบาลคือการห้ามการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อหยุดโอกาสในการระบาดระลอกใหม่จาก Omicron พลิกจากจุดยืนการอยู่ร่วมกับโควิด

 

ในกรณีที่แย่ที่สุดในมุมมองของเรา คือปี 2022 จะคล้ายกับปี 2021 คือไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย ซึ่งทำให้ราคาเป้าหมายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 8-27% สำหรับหุ้นท่องเที่ยวในการ coverage ของเราโดยมีการขาดทุนในระดับเดียวกับ 2021 และทำให้การฟื้นตัวล่าช้าออกไปเป็นปี 2025 และทำให้มีความกังวลต่อสัดส่วน D/E ของหุ้นโรงแรมเพิ่มขึ้นจากผลขาดทุนที่กลับมาเพิ่มขึ้น โดย ERW มีสัดส่วนสูงที่สุดที่ 3.92x ในปี 2023 ในกรณีที่แย่ที่สุด

 

อย่างไรก็ตามยังคงแนะนำให้นักลงทุนจับตาข้อมูลในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้าเกี่ยวกับความสามารถในการหลบหลีกวัคซีนของสายพันธ์ Omicron และความรุนแรงต่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะในยุโรปที่มีการตรวจพบการติดเชื้อหลายราย ในกรณีที่ดีสุดที่ Omicron ไม่ทำให้ผู้ติดเชื้อที่ได้รับวัคซีนแล้วเข้ารพ.หรือเสียชีวิต ดาวน์ไซด์ต่อคาดการณ์ของเราจำกัด คล้ายกับการสะดุดระยะสั้นของการฟื้นตัวใน 2020 แต่หากในกรณีที่แย่ที่สุด จะมีดาวน์ไซด์อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นและช่วงเวลาที่ต้องใช้ในการพัฒนา ทดลองและกระจายวัคซันใหม่จะเป็นภาพและกรอบเวลาการฟื้นตัวของกลุ่ม

 

 

Disclaimer:  เอกสาร/รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี มิอาจรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ บทความดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดของผู้จัดทำเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดังนั้นนักลงทุนโปรดใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp