ทีเอ็มบีธนชาต รับโล่รางวัลระดับ Bronze อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย

68

มิติห้น  –  ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) โดยนายชัยภัทร์ คัมภีรคุปต์ (ซ้าย) หัวหน้าบริหารอาคารสำนักงาน เป็นตัวแทนธนาคารรับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับ Bronze จากโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย “BSA Building Safety Award 2021” โดยรางวัลมอบให้กับ ทีเอ็มบีธนชาต สำนักงานเพชรบุรี ที่มีมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความปลอดภัย มีการดูแล พัฒนา ปรับปรุงอาคารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งด้รับการรับรองจากสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร โดยมีนายพิศุทธิ์ สุขุม รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานมอบโล่รางวัล

ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp