5 ข่าวเด่นมิติหุ้นเช้านี้ # 2. GUNKUL เฮ!อ.ย.ไฟเขียว บ.ย่อยปลูกกัญชง

18

5 ข่าวเด่นมิติหุ้นเช้านี้

# 2. GUNKUL  เผย อ.ย. ได้พิจารณาอนุมัติใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง ตามที่ “บริษัท จี.เค.สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง จำกัด” ซึ่งเป็น บ.ย่อยของ GUNKUL ยื่นขอใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยรูปแบบการปลูกเป็นระบบโรงเรือน (Greenhouse) ทั้งนี้ บ.ย่อย จะดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจกัญชงที่บริษัทกำหนดไว้ต่อไป