ศุภาลัย คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 2021 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

15

มิติหุ้น   –  บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นางสาววีรอนงค์  วิพัฒนกิจเจริญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายโฆษณาและการตลาดออนไลน์ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition โดยได้รับรางวัลเป็น ปีที่ 3 ติดต่อกัน ภายในงานมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ โดยมี นางสาววีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการ ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ร่วมกัน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp