ศุภาลัย ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

19

มิติหุ้น   –   บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC ในงาน Thailand 11th National Conference on Collective Action Against Corruption จัดโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อยืนยันว่า บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันและให้สินบนทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp