# OTO (มิติหุ้น) แจ้งบอร์ดได้มีมติอนุมัติให้บ.ย่อย “บ.อินโน ฮับ” เข้าลงทุนใน “บ.บล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง”

43

# OTO (มิติหุ้น) แจ้งบอร์ดได้มีมติอนุมัติให้บ.ย่อย “บ.อินโน ฮับ” เข้าลงทุนใน “บ.บล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง” จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท สัดส่วน 20 % โดยมีมูลค่าการเข้าจองซื้อหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 20 ลบ.(“ธุรกรรมการเข้าลงทุนในบล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง”) โดยเมื่อวันที่ 19 ม.ค.65 ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp