# BANPU (มิติหุ้น) แจ้งการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่งใหม่ในเวียดนาม

29

# BANPU (มิติหุ้น) แจ้งการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์2 แห่งใหม่ในประเทศเวียดนามขนาด 15 MW และ 35 MW รวมมูลค่าลงทุน 883ลบ.(หรือเทียบเท่า 26.69 ดอลลาร์สหรัฐ)

 

 จึงทําให้ BANPU มีกําลังการผลิตไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ในหลากหลายประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตามสัดส่วนการลงทุนรวมทั้งสิ้น 4,435 MW

 

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp