CIVIL โชว์คว้างานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ อีก 3 โปรเจค รวมมูลค่ากว่า 2 พันลบ.

153

มิติหุ้น – CIVIL ผู้นำด้านงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจรของไทย โชว์ศักยภาพการดำเนินธุรกิจ คว้างานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมภาครัฐอีก โปรเจค รวมมูลค่างานกว่า 2,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 บางขุนเทียนบ้านแพ้ว ตอน8, งานก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดตรัง และโครงการก่อสร้างถนน สาย อย4055 แยกทล.3267 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ดีขึ้น เพิ่ม Backlog หนุนผลการดำเนินงานปี 65 เติบโตต่อเนื่อง     

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหา บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง หรือ CIVIL เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งนำข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันในฐานะผู้นำด้านงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธาที่ครบวงจร ใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสเข้ารับงานบริหารโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมภาครัฐ เชื่อมโยงโครงข่ายด้านคมนาคมและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตยั่งยืน โดยล่าสุด บริษัทฯ เซ็นสัญญาเข้ารับงานบริหารโครงการก่อสร้างกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท รวมจำนวน โครงการ มูลค่างานรวมกันกว่า 2,000 ล้านบาท  

ทั้งนี้ งานใหม่ดังกล่าว ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้ว ช่วงเอกชัยบางแพ้ว ตอน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทางหลวงพิเศษ สายบางขุนเทียนปากท่อ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ของกรมทางหลวง มีแนวเชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก บริเวณด่านบางขุนเทียนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.โดย CIVIL จะเข้าบริหารโครงการก่อสร้างสายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้ว ช่วงเอกชัยบ้านแพ้ว ตอน ช่วง กม.31+207-33 ระยะทาง 2.159 กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน มูลค่าโครงการ 1,911 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 ขนาด ช่องจราจร และก่อสร้างปรับปรุง ขยายผิวจราจรเดิมรวมถึงงานระบบระบายน้ำและบ่อพัก งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย เติมเต็มโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระหว่างกรุงเทพฯและปริมณฑลเพิ่มศักยภาพด้านคมนาคมในการขนส่งทางถนนและการเดินทางเชื่อมต่อไปภาคใต้ รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว  

 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เข้าบริหารโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ถนนสาย บ.หาดสำราญตะเสะ (ตอนที่2) อ.หาดสำราญ จังหวัดตรัง ระยะทาง 5.92 กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 21 สิงหาคม 2565 มูลค่างานก่อสร้าง 34.5 ล้านบาท เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สำคัญของจังหวัด เชื่อมโยงการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและสนับสนุนการเติบโตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ  

นอกจากนี้ ยังเข้าบริหารโครงการก่อสร้างถนนยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อย.4055 แยกทางหลวงหมายเลข 3267-บ้านตาลเอน อ.มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 4.075 กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน มูลค่างาน 45 ล้านบาท เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมเดินทางของประชาชนในพื้นและจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกสบายจากการใช้เส้นทางดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CIVIL กล่าวว่า ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนศักยภาพดำเนินงานที่มีขีดความสามารถบริหารโครงการก่อสร้างของภาครัฐที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการทั้งกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ให้ CIVIL เข้าไปบริหารโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานงานทางและทางยกระดับให้ประสบความสำเร็จ และส่งมอบผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ภายใต้ระยะยเวลาที่กำหนด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยืน โดย CIVIL ได้นำเทคโนโลยีก่อสร้าง ทีมบุคลากรที่มีความชำนาญในวิศวกรรมโยธา เครื่องจักรอุปกรณ์สมัยใหม่และโรงงานผลิตชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการทั้ง โครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้ประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อการเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ การเข้ารับงานครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ มีมูลค่าสัญญางานก่อสร้างที่รอส่งมอบ (Backlog) เพิ่มขึ้น จาก ณ สิ้นปี 2564 ที่มีงานรอส่งมอบประมาณ 16,800 ล้านบาท และบางส่วนจะเริ่มทยอยส่งมอบงานโครงการก่อสร้างภายในปี 2565 ที่จะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp