“ลุมพินี วิสดอม” ระบุตลาดอสังหาฯ เดือนมกราคม 2565 เติบโต 441%

39

มิติหุ้น  –  “ลุมพินี วิสดอม” ระบุผู้ประกอบการอสังหาฯ มั่นใจตลาดฯ ฟื้น ลุยเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล เดือนมกราคม 2565 ทั้งหมด 7,450 หน่วย เพิ่มขึ้น 441% ทั้งอาคารชุดและบ้านพักอาศัย เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปี 2564 มูลค่ารวม 27,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 274% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2564 

นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LPN Wisdom หรือ LWS   บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) กล่าวถึงการเปิดตัวโครงการอาคารชุดและบ้านพักอาศัย ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล ในเดือนมกราคม 2565 ว่า ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มีการเปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนมกราคม 2565 ทั้งหมด 7,450 ยูนิต เพิ่มขึ้น 441% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2564 คิดเป็นมูลค่ารวม 27,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 247% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2564

“การเปิดตัวโครงการเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2565 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564 เป็นผลมาจากผู้ประกอบการอสังหาฯ ได้มีการชะลอแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงปลายปี 2564 ผลจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ โอมิครอน(Omicron) และในช่วงเดือนมกราคม 2564 เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีไม่มากนัก ประกอบกับจำนวนสินค้าคงเหลือพร้อมขาย(Inventory) ในตลาดลดลง ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเร่งเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขายและเพิ่มสินค้าเข้ามาในตลาด” นายประพันธ์ศักดิ์ กล่าว  

การเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล ในเดือนมกราคม 2565 เป็นการเปิดตัวโครงการอาคารชุดพักอาศัย จำนวน โครงการ จำนวน 5,635 หน่วย เพิ่มขึ้น 1,242% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564 คิดเป็นมูลค่ารวม 18,532 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 435% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564 โดยมีอัตราการขายเฉลี่ย ณ วันเปิดตัวโครงการอยู่ที่ 20% ซึ่งสูงกว่าอัตราการขายเฉลี่ย ณ วันเปิดตัวในเดือนมกราคม 2564 ที่อยู่ที่ 8% ซึ่งเป็นการเปิดตัวโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่ใกล้เคียงกับหน่วยเปิดตัวในเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยระดับราคาอาคารชุดพักอาศัยที่เปิดตัวมากสุดอยู่ที่ระดับราคา 2-3 ล้านบาท คิดเป็น 42.2% ของการเปิดตัวโครงการอาคารชุดพักอาศัยทั้งหมด 

ในขณะที่การเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล เดือนมกราคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น โครงการ โดย โครงการเป็นโครงการที่ระดับราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และมี 1 โครงการที่มีระดับราคาสูงกว่า 10 ล้านบาทต่อหน่วย โดยมีจำนวนหน่วยเปิดตัวทั้งสิ้น 1,815 หน่วย เพิ่มขึ้น 89% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564 คิดเป็นมูลค่าการเปิดตัวบ้านพักอาศัย ในเดือนมกราคม 2565 มูลค่า 8,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564 โดยบ้านเดี่ยวที่มีระดับราคาไม่เกิน 10 ล้านบาทมีจำนวนหน่วยเปิดตัวและมูลค่าสูงสุด เมื่อเทียบกับบ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ โดยมีอัตราการขายเฉลี่ย ณ วันเปิดตัวโครงการอยู่ที่ 10% ใกล้เคียงกับเดือนมกราคม ปี 2564

และจากการรวบรวมแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 17 บริษัทในปี 2565 พบว่า บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 17 แห่งมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลไม่น้อยกว่า 329 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 438,120 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 60% เป็นโครงการบ้านพักอาศัย 

“ผู้ประกอบการอสังหาฯ เริ่มมั่นใจว่าตลาดอสังหาฯ จะฟื้นตัวในปี 2565 และได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในปี 2564 ประกอบกับการคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2565 ที่จะเติบโตในอัตราเฉลี่ย 3.5-4% ตามการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)และสภาพัฒน์ ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ เริ่มทยอยลงทุน และนำโครงการที่ชะลอแผนเปิดตัวโครงการในปี 2564 มาเปิดตัวโครงการในปี 2565 เพื่อเพิ่มยอดขาย และทดแทนสินค้าคงเหลือที่มีแนวโน้มลดลง” นายประพันธ์ศักดิ์ กล่าว 

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp