SKE ตอกเข็มฤกษ์โรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF จังหวัดสระบุรี มูลค่าการลงทุน 400 ล้านบาท

520

มิติหุ้น – ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) “SKE” จัดพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ และตอกเข็มฤกษ์โรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF ณ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ภายในงานพิธีประกอบไปด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการบริษัท SKE คณะผู้บริหารของ SKE คณะผู้บริหารบริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด “N15 Technology” คณะผู้บริหารบริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด “SCIeco” แขกผู้มีเกียรติ พนักงาน และสื่อมวลชน ซึ่งมาร่วมประกอบพิธีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF

N15 Technology ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี  โดยเกิดจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อนโยบายของภาครัฐในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการลดปริมาณขยะแบบฝังกลบ หรือที่เรียกว่า Zero Waste to Landfill ซึ่งเป็นการนำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่นำมาบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี N15 Technology ดำเนินการธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยกระบวนการคัดแยกและผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF ซึ่งตลอดมาได้ให้บริการคัดแยกและกำจัดขยะจากกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี และปัจจุบัน N15 Technology กลายเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งจากภาคชุมชนและอุตสาหกรรม โดย N15 Technology นำรูปแบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการดำเนินงาน และมีกระบวนการผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

N15 Technology มีความมุ่งมั่นในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิสัยทัศน์ในการมุ่งหน้าที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารจัดการขยะและแปรรูปเชื้อเพลิงคุณภาพสูงจากขยะ ดังนั้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SKE จึงมีมติอนุมัติการลงทุนโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF ณ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 จึงได้ทำการลงนามสัญญาร่วมมือกันระหว่าง SCIeco กับ N15 Technology ในการซื้อขายเชื้อเพลิงขยะ RDF ระยะเวลา 3 ปี มีปริมาณการซื้อขายเชื้อเพลิง RDF มากกว่า 400,000 ตัน เพื่อมุ่งหน้าสู่ Green Energy อย่างยั่งยืน

ภายใต้ความร่วมมือกับ SCIeco ในครั้งนี้ N15 Technology ได้เดินหน้าลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 400,000 ตันต่อปี ใช้งบประมาณ 400 ล้านบาท และมีผลตอบแทนการลงทุนประมาณ 17% โดยการก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF นี้ สามารถผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF3.5 คุณภาพสูง ที่มีความสะอาดและค่าความร้อนสูง ขนาดต่ำกว่า 50 มิลลิเมตร 100% ค่าความชื้นต่ำกว่า 20% และมีค่าคลอไรด์ที่ต่ำ นับว่าเป็นเชื้อเพลิง RDF3.5 ที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปในตลาดปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF2.5 ขนาด 100 มิลลิเมตรและ RDF3 ขนาด 50 มิลลิเมตร ที่มีคุณภาพที่ดีกว่ามาตรฐานในตลาดปัจจุบันเพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายของแต่ละอุตสาหกรรม พร้อมด้วยการดำเนินธุรกิจของ N15 Technology ที่มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF ให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนจากการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน Waste to Energy การเติบโตด้านรายได้อย่างมั่นคง และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการใช้พลังงานฟอสซิล การลดการใช้พลังงานถ่านหิน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารอันตรายที่มีส่วนสำคัญต่อภาวะโลกร้อน รวมทั้งลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย

ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp