กรุงศรี คอนซูมเมอร์ รับมอบประกาศนียบัตร เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

51


 มิติหุ้น – นางสาวณญาณี เผือกขำ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อผ่อนชำระ และโบรกเกอร์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด,บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ยืนยันถึงเจตนารมณ์ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดมั่นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้พันธสัญญาการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถตรวจสอบได้
 
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp