บีโอไอ ประสานพลัง อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดงาน SUBCON THAILAND 2022

75

มิติหุ้น   –  นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า บีโอไอซึ่งนอกจากจะมีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศแล้ว บีโอไอยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถและการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs มาโดยตลอด ไม่เว้นแม้กระทั่งช่วงวิกฤตที่ผ่านมา โดยกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการไทย ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ การเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการไทย สร้างโอกาสด้านการตลาด พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเผชิญหน้าฝ่าวิกฤตและยืนหยัดนำพาธุรกิจให้เดินต่อไปได้
บีโอไอ ร่วมกับ บริษัทอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ในการจัดงาน SUBCON THAILAND มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่ 16 ของการจัดงาน  โดยเป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจชั้นนำ เพื่อสร้างให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพของอาเซียน และงานนี้ยังถือเป็นจุดนัดพบสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมการจัดซื้อชิ้นส่วนจากทั่วโลก อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องมือแพทย์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ งานในปีนี้อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น งานแสดงอุตสาหกรรม กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจับคู่ธุรกิจ ที่จะเชื่อมโยงอุตสาหกรรมชิ้นส่วนไทยกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนกว่า 130 ราย จากทั้งไทยและต่างประเทศ ในรูปแบบไฮบริดพาวิเลียน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  “Buyer’s VILLAGE” โดยในปีนี้ จะมีบริษัทผู้ซื้อชิ้นส่วนระดับโลก อาทิ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ดูคาติ และอีซูซุ มาร่วมนำเสนอชิ้นส่วนที่ต้องการจัดซื้อ รวมถึงข้อมูลและนโยบายการจัดซื้ ของบริษัท นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ สำหรับผู้ผลิตและผู้ซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำ ครอบคลุมสายการผลิตทุกอุตสาหกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าอย่างแข็งแกร่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคไปด้วยกัน  นายอรรจน์สิทธิกล่าว
 
นายชาญชัย ตั้งธรรมพูนผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.พี เมททัล พาร์ท จำกัด หนึ่งในผู้ประกอบการซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจภายในงาน กล่าวว่า กลุ่มบริษัท เอส.พี ประกอบด้วย บริษัท ซึ่งอยู่ในธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และปัจจุบันได้ต่อยอดธุรกิจตามการสนับสนุนจากภาครัฐ ไปสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ผลิตเตียงผู้ป่วย และอุตสาหกรรมกรรมหุ่นยนต์ (Robot) และระบบอัตโนมัติ (Automation) “ผมมองเห็นโอกาสและการเติบโตของอุตสาหกรรม เราพัฒนาการผลิตให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าและให้งานมีคุณภาพตามความต้องการ และการเข้าร่วมงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรม อย่างซับคอน ไทยแลนด์ เป็นอีกเวทีที่ทำให้เรา
 
เป็นที่รู้จักจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าชั้นนำ นอกจากนี้ แต่ละปียังมีผู้ซื้อรายใหม่ๆ มาชมงานและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น 
      นางสุกัญญา อมรนุรัตน์กุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการจัดนิทรรศการและสมาร์ทอีเวนท์ระดับโลก ที่จัดงานซับคอน ไทยแลนด์มาอย่างต่อเนื่อง กล่าวว่า อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ร่วมกับ บีโอไอ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มั่นใจกับการจัดงาน  SUBCON THAILAND 2022 จะเป็นพื้นที่เชื่อมโยงทางธุรกิจและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำ และผู้ผลิตชิ้นส่วนจากหลากหลายอุตสาหกรรมได้พบปะสร้างเครือข่ายธุรกิจกับผู้ประกอบการจากทั่วโลก โดยกิจกรรมไฮไลท์ในงานยังนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และอีกไฮไลท์ที่ไม่อยากให้พลาด คือ งานสัมมนาร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจกว่า 30 หัวข้อ โดยเฉพาะสัมมนาเทรนด์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เชื่อมโยงความรู้สู่อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) สัมมนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ZEV @ 35 และ สัมมนาอัพเดทมาตรการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ เป็นต้น นางสุกัญญา กล่าว
     ทั้งนี้ งาน SUBCON THAILAND 2022 จัดควบคู่ไปกับงาน อินเตอร์แมค 2022 (INTERMACH 2022) สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักร ภายใต้ธีมงาน “สมาร์ทเทคโนโลยี ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม” (SMART TECHNOLOGY FOR MANUFACTURING) จะเป็นงานที่ช่วยเสริมแกร่งห่วงโซ่สายการผลิตของอุตสาหกรรมไทยอย่างครบวงจร เติมเต็มศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมเครื่องจักรพร้อมทดสอบประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วยตนเองภายในงาน นางสุกัญญา กล่าวปิดท้าย 
พลาดไม่ได้ กับโอกาสทางธุรกิจ หนึ่งเดียวด้านงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรม การจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และการจับคู่ธุรกิจระดับนานาชาติ ในงาน SUBCON THAILAND 2022 จัดเต็มในรูปแบบไฮบริดทั้งแบบออนไซด์ และออนไลน์ ระหว่างวันพุธถึงวันเสาร์ที่ 18-21 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของการจัดงานได้ที่ www.subconthailand.com
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp