ก.ล.ต.เชือด “Bitkup” ปรับ 15 ลบ.

1580

มิติหุ้น – ก.ล.ต.เปรียบเทียบปรับ “บิทคับ ออนไลน์ และคณะกรรมการคัดเลือกเหรียญ Bitkub จำนวน 5 ราย รวม เป็นมูลค่าค่าปรับ 15 ล้านบาท เนื่องจากพบว่าคัดเลือกและอนุมัติให้เหรียญ Bitkub เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล(Listing Rule)  และจะต้องถูกปรับรายวันจนกว่าจะปฏิบัติในเรื่องฝ่าฝืนกฎหมายให้ถูกต้อง
กรณีดังกล่าว ส่งผลกระทบในวงกว้าง นักลงทุนเหรียญได้รับความเสียหาย หากส่งผลจนเป็นเหตุให้ต้องนำเหรียญ Bitkub ออกจากการซื้อขาย และส่งกระทบไปยังบริษัทต่างๆ ที่ออกเหรียญโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฏหมายกำหนด รวมถึงผู้ที่รับจ้างในการออกเหรียญทั้งระบบ

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp