ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด Group Mentor พี่เลี้ยงการเงิน

31

มิติหุ้น   –   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัด Group Mentor พี่เลี้ยงการเงิน ให้แก่บุคลากร บริษัท จิมมี่เดอะโค้ช จำกัด มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รวม 74 คน โดยมี เศรษฐพล ธรรมจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดการอบรม พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษา เมื่อ 27 เม.ย. 2565 เพื่อให้พี่เลี้ยงการเงินสามารถถ่ายทอดความรู้และนำประสบการณ์ที่มีช่วยวางแผนการเงินเบื้องต้นแก่ตนเองและผู้อื่น โดยผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าครึ่งมีสถานะการออม 1030% ของรายได้รวมในแต่ละเดือน

 

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินโครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงทางการเงิน” ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและทักษะการให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการส่งต่อความรู้ไปยังผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบการเรียนรู้อย่างเข้มข้นกว่า 19 ชั่วโมง เริ่มปูพื้นฐานองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินผ่าน SET e-Learning ต่อยอดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Workshop ฝึกปฎิบัติ และ Group Mentor เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน หวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp