บล. เคทีบีเอสที สนับสนุนการวางแผนทางการเงิน แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

35

มิติหุ้น – บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST SEC  โดยคุณสายสมร ผ่องบรรเจิด (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทั่วไป และ ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์ (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนการเงินแก่คนตาบอดเพื่อการเตรียมความพร้อมรับความเสี่ยงภายใต้สังคมความปกติใหม่ (New Normal) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร

นับเป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด Creating Shared Value (CSV) ที่ บล. เคทีบีเอสที ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินการลงทุน และขยายโอกาสการเข้าถึงตลาดเงินและตลาดทุนให้กับผู้ที่สนใจรวมถึงนักลงทุนรุ่นใหม่

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp