BAY ขายหนี้ด้อยคุณภาพ มูลค่า 1.43 พันลบ.

89

 

มิติหุ้น-นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ BAY เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ อนุมัติให้ธนาคาร “ขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ” ให้แก่ “บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์หรือ BAM ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการประมูล ในส่วนที่มีขนาดรายการจำนวน 404 ราย ยอดหนี้ ณ วันตัดบัญชี 31 มกราคม 65 ทั้งสิ้น 1,438.17 ล้านบาท คาดลงนามในสัญญาภายในวันที่ 27 มิ.ย.65 และคาดว่าจะทำการโอนซื้อขายภายในวันที่ 22 ก.ค.65

ไม่เพียงเท่านั้นอนุมัติให้ “บ.SB Finance Company, Inc.หรือ SBF” ซึ่งเป็นบริษัทที่ธนาคารถือหุ้น 50% เข้าซื้อพอร์ตสินเชื่อ Corporate Salary Loan จาก Security Bank Corporation (SBC) โดยมีระยะเวลาของธุรกรรมสิ้นสุดภายในเดือนก.ค.65 โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวม 565 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ หรือ 356 ล้านบาท คิดตามวิธีประเมินแบบ Discounted cash flow (DCF)

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp