แว่นท็อปเจริญ สานต่อโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต” รุ่นที่ 2

31

มิติหุ้น  –  แว่นท็อปเจริญ นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำโดย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดินหน้าสานต่อโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 ที่ประสบปัญหาด้านการมองเห็นไม่ชัด ให้ได้รับบริการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตา และได้ใช้แว่นที่มีประสิทธิภาพตรงตามค่าสายตา นำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนสิริรัตนาธร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

 

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp