“กรมเจ้าท่า” ดึง 5 ยุทธศาสตร์ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำ พร้อมยกระดับพัทยาโมเดลจัดระเบียบกิจกรรมทางน้ำ ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

18

มิติหุ้น – “กรมเจ้าท่า” ขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ ดึงโมเดลอ่าวพัทยา-เกาะล้าน
แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำจัดระเบียบมาตรฐานความปลอดภัย รับการท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศ เตรียมขยายผลสู่พื้นที่ท่องเที่ยวทางน้ำทุกพื้นที่ เน้นจัดโซนนิ่ง ควบคุมกิจกรรมให้บริการทางน้ำ นำเทคโนโลยี กำกับดูแล ควบคุมจราจร บูรณาการทุกภาคส่วนในอุตฯท่องเที่ยวสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งบุคลากร และอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ กรมเจ้าท่าได้เตรียมนำยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่ไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่ไทยติดอันดับโลก เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ดังนั้นจึงได้มีการนำแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางน้ำในพื้นที่อ่าวพัทยาและเกาะล้าน จ.ชลบุรี  สู่การพัฒนาเป็นโมเดล ก่อนที่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ  เพราะพื้นที่ทั้งสองแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก มีกิจกรรมทางน้ำหลากหลายรูปแบบ จึงต้องมีการบริหารจัดการกำหนดพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและประชาชน

ภายใต้การบริหารจัดการในกิจกรรมทางน้ำตามยุทธศาสตร์ของกรมเจ้าท่า ได้ออกมาตรการ เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยในระดับสูงสุด 5  มาตรการ ประกอบด้วย  1.การจัดระเบียบพื้นที่ทางน้ำ(Zoning)  มีการกำหนดขอบเขตการใช้พื้นที่ทางน้ำให้มีความชัดเจนมากขึ้น อาทิ การวางทุ่นกำหนดเขตว่ายน้ำ เล่นกีฬาทางน้ำ เป็นการเฉพาะ  การวางทุ่นเครื่องหมายจำกัดความเร็วเรือ เพื่อควบคุมพื้นที่การเดินเรือในระดับที่มีความปลอดภัยเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ  รวมทั้งกำหนดเส้นทางการเดินเรือระหว่างอ่าวพัทยาและเกาะล้าน  และกิจกรรมทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ ลากร่ม  Banana boat  พร้อมกำหนดพื้นที่ท่าจอดเทียบเรือให้มีความเหมาะสม

2.กำกับดูแลและควบคุมการจราจรทางน้ำ (Monitoring)  ด้วยพื้นที่อ่าวพัทยาและเกาะล้าน มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นสูง และปริมาณเรือที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมเจ้าท่าได้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการจัดระบบ กำกับดูแลและควบคุมจราจร ในพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยว  ควบคู่ไปกับกำกับดูแลด้านราคาการให้บริการ โดยมีศูนย์ควบคุมการจราจร และสามารถให้คำแนะนำผ่านระบบวิทยุสื่อสาร ระหว่างเรือ ท่าเทียบเรือ และศูนย์ควบคุมวิทยุโดยตรง รวมทั้งติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในท่าเทียบเรือ และจุดจอดเรือ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจทางน้ำ ร่วมกันออกตรวจตราพื้นที่ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว, ตำรวจน้ำ, เมืองพัทยา, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี และให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ AIS (Automatic Identification System) เพื่อใช้ตรวจจับความเร็วของเรือโดยสารสาธารณะ
และตำแหน่งเรือที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงที

3.บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพัทยา ในการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการเชิงรุกในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยการประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือกู้ภัย การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

4.การรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ในการมุ่งเน้นมาตรการเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุมากกว่าการเยียวยา โดยการกำกับดูแลให้ความรู้และฝึกอบรม ผู้ควบคุมเรือ คนเรือ ทั้งเรือโดยสารสาธารณะ และเรือส่วนบุคคล โดยการออกใบรับรองการทำงานบนเรือโดยสารสาธารณะ เพื่อเป็นเครื่องการันตีและสร้างมาตรฐานความปลอดภัย

5. การปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนา โดยกรมเจ้าท่าจะเร่งยกระดับกฎหมายในเรื่องของมาตรฐานเรือ อุปกรณ์เรือ มาตรฐานความรู้ความสามารถของผู้ควบคุมเรือ และคนประจำเรือ การเพิ่มวงเงินคุ้มครองการประกันภัยสำหรับเรือโดยสาร ซึ่งจะครอบคลุมผู้ประสบภัยทางน้ำ เพื่อให้เกิดมาตรการป้องกัน กำกับดูแลและเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้การยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางน้ำภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมเจ้าท่า ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเส้นทางน้ำให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ภายหลังจากที่ประเทศต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19 และไม่สามารถให้บริการได้ในช่วงที่ผ่านมา  โดยธุรกิจการเดินเรือมีความสำคัญในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้ง ซึ่งกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และรัฐบาล

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp