“SYS” เหล็กดีที่คุณไว้ใจ เหล็กไทยหัวใจกรีน มอบห้องเรียนอัจฉริยะ SYS SMART ROOM ยกระดับการศึกษาสู่ความทันสมัย หนุนเด็กไทยก้าวทันเทคโนโลยี 

19

มิติหุ้น – นายเจษฎา ปลั่งมณี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี เป็นประธานในพิธีมอบห้องเรียนอัจฉริยะ SYS SMART ROOM งบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ให้แก่ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี ช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้แก่ผู้เรียนผู้สอนเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันกับโลกภายนอก ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษา (Education) หนึ่งใน 3 ด้าน (3E Concept) ที่ SYS มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง  โดยมี นางกฤตติกา เบญจมาลา (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา เป็นผู้รับมอบ และ ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วย นายสุชิน พูลหิรัญ (ที่ 2 จากขวา) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp