กกพ. เผยเข้าสู่สังคมสะอาดและปราศจากคาร์บอน ตั้งเป้าปี 73 ภาคขนส่งใช้รถ EV เพิ่มขึ้น 30%

22

มิติหุ้น – นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ.เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ตั้งเป้าเข้าสู่สังคมพลังงานสะอาดและปราศจากคาร์บอน ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วนภาคขนส่งไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวผ่านการสนับสนุน EV คาดในปี 73 มีการใช้งานเพิ่มขึ้น 30%

อีกทั้งจะให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น 0 ภายในปี 2065-2070 โดยจัดให้มีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 50% และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 30% รวมถึงการปรับโครงสร้างกิจการพลังงานรองรับการเปลี่ยนผ่านภายใต้แนวทาง 4D1E