BCPG เปิดข้อมูลปริมาณผลิตไฟฟ้าQ2/65 ที่ 226.8MW โตพรวด เหตุ COD โรงฟ้า 3 โครงการในญี่ปุ่น

226

มิติหุ้น-BCPG หรือบมจ.บีซีพีจี ได้สรุปข้อมูลธุรกิจQ2/65 ถึงปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวม 226.8 MW เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ Q2/64 มีจำนวน 189.1MW โดยหลักเป็นผลมาจาก COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการชิบะ 1 โครงการโคมากาเนะ และโครงการยาบุกิ และปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันเพิ่มจาก Q1/65 ที่มีจำนวน 179.3 MW  เนื่องจากเข้าสู่ช่วงHigh Season ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในสปป.ลาว รวมถึงการCOD ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โคมากาเนะและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ยาบุกิในประเทศญี่ปุ่น
@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp