พาณิชย์ – DITP เปิดความสำเร็จการพัฒนาผู้ประกอบการสมุนไพรไทยด้วยโมเดล BCG เดินหน้าขยายตลาด ชี้เป้าตลาดส่งออกในอาเซียนมาแรง

252

มิติหุ้น – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผยความสำเร็จการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ภายใต้ ”โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศ” ปีที่ 2 เร่งผลักดันทำตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ชี้โอกาสสำคัญจากตลาดในอาเซียน ตะวันออกกลางมาแรง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและคำแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการสมุนไพรที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศ” ปีที่ 2 โดยมีผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทางด้านการตลาดและการออกแบบ มาถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด เกี่ยวกับการนำแนวคิด BCG มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการวางแผน เตรียมผลิต การตั้งราคาจำหน่าย การตลาด และการจัดทำโปรโมชั่น ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการวางขายสินค้าเพื่อทดสอบตลาด เพื่อเร่งสร้างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ผู้เชี่ยวชาญได้เน้นย้ำถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรฐกิจใหม่ (BCG Model) ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์และสินค้าตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ครอบคลุมทั้งการเลือกสี ตัวอักษร รูปภาพ พร้อมกำหนดรายละเอียดของวัตถุดิบสมุนไพรไทยให้มีความเด่นชัด เพื่อสร้างการจดจำให้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ นอกจากนี้ การจัดโปรโมชั่นด้วยการจับคู่สินค้า เพื่อประหยัดต้นทุนของการขนส่ง และเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้ทดลองสินค้าอื่น ๆ

สำหรับกลยุทธ์การทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญแก่ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กัน หรือ O2O Strategy (Online to Offline) ซึ่งจะผสมผสานระหว่างข้อดีออนไลน์

และออฟไลน์เอาเข้าด้วยกัน สามารถสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ เนื่องจากมีหน้าร้านที่ผู้บริโภคสามารถเข้าไปเลือก และลองสินค้าหรือบริการได้ แล้วค่อยกลับมาเพื่อตัดสินใจซื้อในรูปแบบออนไลน์

สำหรับตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพและเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน และเกาหลีใต้ เป็นต้น เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้ต่างให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรไทยเป็นลำดับต้น ๆ ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า รวมถึงตลาดในตะวันออกกลางที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง

นอกจากนี้แล้ว กรมฯ มีกำหนดจัดกิจกรรมทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มมูลค่า ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยช่องทางออฟไลน์จะนำไปจัดแสดงและวางจำหน่ายที่ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ (SIAM DISCOVERY) ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2565 ส่วนช่องทางออนไลน์จะนำสินค้าจัดจำหน่ายผ่าน Shopee ภายใต้ร้าน SELECTED THAI BRAND ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2565 เพื่อเป็นการเปิดตลาดใหม่และขยายกลุ่มลูกค้าให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมกันนี้มีแผนนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นดาวเด่น เข้าร่วมโครงการอื่นๆ ของกรมฯ เพื่อผลักดันขยายตลาดส่งออกในระยะต่อไป

 

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp