โบรกฯปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย “GFPT” เป็น 19 บาท คาดQ2/65 อวดกำไร 443 ลบ. โตพรวด 152% ปรับกำไรปีนี้ 1.6 พันลบ. โต 711%

80

มิติหุ้น- GFPT โดยบล.เคทีบีเอสที คงคำแนะนำ “ซื้อ” และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 19.00 บาท อิง PER ที่ 14.00 เท่า (5-yearaverage PER) จากเดิมที่ 17.80 บาท โดยเราคาดว่าบริษัทจะรายงาน core profit ใน 2Q22E อยู่ที่443 ล้านบาท (+152% YoY, +4% QoQ) ขยายตัว YoY จากฐานต่ำ และยังเดินหน้าขยายตัว QoQสาเหตุหลักมาจาก

1) รายได้จากธุรกิจ farm ที่ปรับขึ้นโดดเด่นจากราค้าขายไก่และปริมาณขายที่ปรับตัว
ขึ้น 2)gross margin ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 15% ผลจากราค้าขายที่ดีขึ้น 3)SG&A ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่9.3% จากค่าระวางเรือที่ปรับตัวลง แต่เราคาดว่า equity income จะปรับตัวลงจากต้นทุนของ GFNและMckey ที่สูงขึ้น

เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2022E/23E ขึ้น +24%/+18% อยู่ที่ 1,606 ล้านบาท (+711% YoY) และ1,787 ล้านบาท (+5%) จากการปรับ 1)gross margin ขึ้นี้เป็น 14.5% จากคาดการณ์ราค้าขายไก่ที่จะทรงตัวในระดับสูงได้ และต้นทุนวัตถุดิบที่เริ่มปรับตัวลง 2)equity income ขึ้นจากส่วนแบ่งกำไรจาก GFN และMckey ดีขึ้น 3)SG&A/Sales ลดลงจากค่าระวางเรือที่เริ่มปรับตัวลง

โดยปี 2023E ผลการดำเนินงานจะยังเติบโตได้จากกำลังการเชื่อดที่มากขึ้น และU.rate ที่ดีขึ้นราคาหุ้น underperform SET -13% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาสาเหตุมาจากการปรับตัวลงของราคาหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากความกังวลวารัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซ่งราค้าขายไก่ จากที่กระทรวงพาณิชย์
แจ้งว่าราค้าขายและหมูจะปรับตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง

แต่เรามองวาจากประกาศของกระทรวงพาณิชย์
เป็นไปตามกลไกตลาดมากกว่าการแทรกแซ่งเนื่องจากปัจจุบันราคาต้นทุนวัตถุดิบได้เริ่มปรับตัวลงมาต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงมีมุมองว่าราค้าขายเนื้อสัตว์ในช่วงครึ่งปี หลังมีโอกาสปรับตัวลง แต่จะยังอยู่ในระดับสูงได้จากการบริโภคที่ฟื้นตัว และsupply หมูที่หายไปจาก ASF โดยเรายังแนะนำ “ซื้อ” จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ฟื้นตัวเด่นในปี 2022E และยังเติบโตได้ต่อปี 2023E มี catalyst จากโรงเชื่อดแห่งใหม่ที่มี capacity เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว และU.rate ที่ดีขึ้น

Event : 2Q22E earnings preview
คาด core profit ยังเติบโตได้ QoQ เราคาดว่าบริษัทจะรายงาน core profit อยู่ที่ 443 ล้านบาท(+152% YoY, +4% QoQ) เติบโต YoY จากฐานต่ำของ 2Q21 ขณะที่ยังเดินหน้าขยายตัว QoQ จาก

1) รายได้รวมที่เติบโตได้ดี อยู่ที่ 4,237 ล้านบาท (+6% QoQ) จากธุกิจ farm ดีขึ้นทั้งปริมาณและราคาขายจากการขายให้GFN ที่ดีขึ้น ขณะที่รายได้จากธุรกิจ Food ซึ่งเป็นรายได้หลักลดลงเล็กน้อย QoQ จากยอดส่งออกลดลงจากการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่ นผลจากค่าเงินเยนีออนค่า และส่งออกไปยุโรปลดลงจากปัญหาการหาเรือในส่วนของธุรกิจ Feed ทรงตัว QoQ

2) คาด gross margin ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 15.0% จาก 14.2% ของ 1Q22 ผลจากราค้าขายที่สูงขึ้น 3)SG&A ดีขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 9.3% จาก 9.6% ของ 2Q21 จากค่าระวางเรือที่ปรับตัวลง

4)Equity income ลดลง QoQ จากส่วนของจากGFN และMckey ลดลง ผลจากต้นทุนของทั้ง 2 บริษัทเพิ่มขึ้นจากราคาต้นทุนไก่ที่เพิ่มขึ้น

Implication
เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2022E/23E ขึ้น +24%/+18% อยู่ที่ 1,696 ล้านบาท (+
711% YoY) และ1,787 ล้านบาท (+5%) จากสมมตฐาน 1) ปรับ gross margin ขึ้นป็ น 14.5% จากเดิม 13,2% จากแนวโน้มราค้าขายที่จะยืนระดับสูงตลอดทั้งปี และราคาต้นทุนวัตถุดิบที่เริ่มปรับลง

2) ปรับ equity income ขึ้นี้เป็น 710 และ746 ล้านบาท จากส่วนแบ่งกำไรจาก GFN และMckey ที่ดีขึ้น

3) ปรับ SG&A/Sales ลงเป็น 9.2% จาก 10% จากค่าระวางเรือที่เริ่มปรับตัวลง ทั้งนี้เรามองว่าผลการดำเนินงานปี 2023E จะยังเติบโตได้โตได้จากกำลังการผลิตใหม่ของโรงเชื่อดแห่งใหม่ และU.rate ที่เพิ่มขึ้นของธุริจ food จากปัญหาขาดูแคลนแรงงานในปี 2022E แม้ว่าราค้าขายมโอกาสปรับตัวลงจากต้นทุนที่เริ่มลดลง แต่เรายังมองว่าจะยังอยู่ในระดับสูงจากการบริโภคที่ฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง

Valuation/Catalyst/Risk
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” และปรับราคาเป้าหมายขึ้นี้เป็น 19.00 บาท อิง PER ที่ 14.00 เท่า (5-year average PER) จากเดิมที่ 17.80 บาท อิง PER 2022E ที่ 16.30 เท่า (+1SD above 5-year averagePER) จากการปรับประมาณกำไรสุทธิปี 2022E ขึ้น

แต่เราปรับ PER ลงจากที่เรามองว่าผลการดำเนินงานจะกลับมาสู่ระดับปกติในปี 2022E เป็นต้นไป และเราคาดว่าในปี 2023Eยังเติบโตได้เล็กน้อยจากการกำลังการผลิตจากโรงเชื่อดแห่งใหม่ที่จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว โดยคาดว่าจะเริ่ม runที่ 70,000 ตัว/วัน ในช่วงกลางปี 2023E จากกำลังการผลิตปัจจุบันที่ 150,000 ตัว/วัน

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp