CHAYO ร่วมลงนามสัญญาโอนหนี้และ/หรือสิทธิเรียกร้องกับธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

26

มิติหุ้น –  คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณกิตติ ตั้งศรีวงศ์ (ที่ 3 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถาม และเร่งรัดหนี้ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้บริหารธุรกิจสินเชื่อยานยนต์​ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในโอกาสร่วมลงนามสัญญาโอนหนี้และ/หรือสิทธิเรียกร้องกับธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เข้ามาบริหารเพิ่ม ณ อาคารบางนาทาวเวอร์ ชั้น 15  เมื่อเร็ว ๆ นี้  โดย CHAYO เดินหน้าซื้อหนี้เข้ามาเสริมพอร์ตอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ภาพรวมรายได้และกำไรแข็งแกร่ง มั่นใจปี 65 ภาพรวมธุรกิจสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp