ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสมาคมแม่บ้านตำรวจ สร้าง “บุคคลต้นแบบ” บริหารการเงินและจัดการหนี้สิน”

12

มิติหุ้น  –  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน การจัดการหนี้ และการออม ภายใต้โครงการ “Money Management & Investment” แก่ข้าราชการตำรวจทุกสังกัดทั่วประเทศ พร้อมด้วยคู่สมรสและบุคคลในครอบครัว รวมทั้ง Workshop จัดทำแผนการเงินของตนเอง โดยสร้างบุคคลต้นแบบการพัฒนาทักษะบริหารการเงินและจัดการหนี้สิน 11 คน  ผู้ที่ได้รับรางวัล “บุคคลต้นแบบ” 3 อันดับแรก ได้แก่ ณิชา วันสารัมย์ แม่บ้านข้าราชการตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จ. ชุมพร ดาบตำรวจจิณณะ สอนอุ่น ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา จ. ชลบุรี และ ร.ต.อ. สำเภา ดวงแก้ว อาจารย์ (สบ1) กลุ่มงานคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ. นครปฐม นับได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม โครงการ “Money Management & Investment” ประกาศรางวัลเมื่อ 14 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยมี กนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ หัวหน้าโครงการฯ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณฐิกา ปิตะนีละบุตร ประธานชมรมแม่บ้านโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กรรมการบริหารสมาคมและผู้ประสานงานโครงการฯ และพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดี

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp