ปตท.สผ. คว้ารางวัล Employee Experience Award 2022 ประเทศสิงคโปร์

27

มิติหุ้น  –  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Employee Experience Award 2022 ประเทศสิงคโปร์ ระดับ Bronze ในหัวข้อ “Succession Planning Strategy” จากการนำเสนอกลยุทธ์การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัท และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในด้านความพร้อมของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนทิศทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดย Human Resources Online ซึ่งเป็นสื่อด้านทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชีย

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp