ORI ยื่นไฟลิ่งIPO บ.ย่อย “พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น”

118

มิติหุ้น-ORI หรือบมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ แจ้งผลประชุมบอร์ดมีมติอนุมัติแผนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนสัดส่วนไม่เกิน 25% ของบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ PRI เสนอขายให้กับประชาชนครั้งแรก(IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามแผน Spin-Off

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 65 ที่ผ่านมาได้ยื่นแบบไฟลิ่งเพื่อเสนอขายหุ้นIPO ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนในการขยายกิจการและเงินทุนหมุนเวียน

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp