BLAND ลงขัน BTS ลุยลงทุนรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานีและSkywalk จากมูลค่าลงทุน 1.6 พันลบ.

209

มิติหุ้น-BLAND หรือบมจ.บางกอกแลนด์ แจ้งว่าบริษัทจะลงนามในสัญญา 2 ฉบับ คือ ฉบับแรกให้การสนับสนุนก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานี(Construction Support Agreement) ซึ่งจะเข้ามายังเมืองทองธานี และฉบับที่ 2 ลงนามในสัญญาพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานี(Skywalk Connection) จากรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้ามายังตัวอาคารของเมืองทองธานี กับบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัดหรือ NBM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของBTSหรือบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง มูลค่าการลงทุนรวม 1,679 ลบ.

ขอบเขตสัญญาให้การสนับสนุนก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานี(Construction Support Agreement) ทางNBMมีหน้าที่ดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาส่วนต่อขยายเมืองทองธานี โดยBLAND ตกลงจะชำระเงินสมทบให้NMB รวม 980 ลบ. เพื่อสมทบการก่อสร้างและพัฒนา รวมถึงการบำรุงรักษา

ขณะที่สัญญาพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานี(Skywalk Connection) ทาง NBM ตกลงอนุญาตให้สิทธิกับกลุ่มBLAND ในการพัฒนาทางเชื่อมSkywalk เพื่อเชื่อมต่ออาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มBLAND ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองทองธานีเข้ากับสถานีรถไฟฟ้าในส่วนต่อขยายเมืองทองธานี โดยBLAND จะชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่NBM มูลค่าสัญญา 323 ลบ.

 

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp