STARK คลอด PP เทคฯ LEONI ขึ้นแท่นผู้นำรถ EV

107

มิติหุ้น – STARK จ่อขายหุ้น PP ระดมทุนก้อนโต เข้าเทคฯ LEONI ผู้ผลิตและจำหน่ายสายเคเบิ้ลสำหรับรถยนต์ รถEVและสถานีชาร์จ ขึ้นแทนเบอร์หนึ่งของโลก

STARK หรือ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น โดย “ชนินทร์ เย็นสุดใจ” ประธานกรรมการ เปิดเผยว่า บอร์ดมีมติเพิ่มทุนจาก 1.5 หมื่นลบ.เป็น 1.7 หมื่นลบ. ด้วยการออกหุ้นใหม่ 1.5 พันล้านหุ้นเสนอขายแบบ PP เพื่อนำเงินไปซื้อหุ้นใน LEONI Kabel GmbH (LEONI Kabel) มูลค่าการซื้อขายรวมไม่เกิน 560 ล้านยูโร หรือราว 2.08 หมื่นลบ. และจะนำวาระดังกล่าวขอมติผู้ถือหุ้นในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 12 ต.ค. 65

ระดมทุนก้อนโต ขายหุ้นPP

LEONI เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสายเคเบิ้ลสำหรับรถยนต์ และรถยนต์ไฟฟ้า (Automotive cable) และสำหรับสถานีชาร์จรถไฟฟ้า อันดับ 1 ของโลก ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญในรถEV และสถานีชาร์จรถEV มีสำนักงานใหญ่ตั้งที่เมือง Roth ประเทศเยอรมัน โรงงานกระจายทั่วโลกกว่า 10 แห่ง ใน 7 ประเทศ กลุ่มยุโรปตะวันออก อเมริกา และเอเชียแปซิฟิก

ขึ้นแท่นเบอร์1 ของโลก

ยอดขายพุ่งกระฉูด 

ปี 64 มียอดขาย รวมกว่า 1,380 ล้านเหรียญฯ ราว 4.7 หมื่นลบ. ลูกค้าสำคัญเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกที่เริ่มพัฒนาและผลิตรถEV car ในสหรัฐอเมริกาอย่าง Tesla และประเทศจีน เช่น Chery และ BYD รวมถึง Rolls Royce, Mercedes Benz, Volkswagen, Ford, BMW, Audi และ GM Group

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp