LEO สุดเจ๋ง! คว้ารางวัล AREA 2022 สาขา Social Empowerment

66

มิติหุ้น – นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA)2022 หรือ AREA 2022 ในสาขา Social Empowerment จาก Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย จากการดำเนินโครงการ “โรงเรียนนี้เพื่อน้อง” ในหลายปีที่ผ่านมา โดยการรับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และความสำเร็จของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือชุมชน และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้มีห้องเรียนและอุปกรณ์ที่จะมาช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

โดย “โครงการโรงเรียนนี้เพื่อน้อง”  เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต่ปี 2013 ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว โครงการ  นักเรียนกว่า 300  คน ใน โรงเรียน  ได้มีอาคารเรียนใหม่ที่สมบูรณ์  มีสนามเด็กเล่นใหม่และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในด้านต่างๆ มากขึ้น  และในทุกๆ โครงการ  ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมามีส่วนร่วมอยู่เสมอ  ทั้งในเรื่องของการร่วมสมทบทุนผ่านการใช้บริการกับทางบริษัทฯ  การบริจาคสิ่งของที่ทางโรงเรียนขาดแคลน  รวมถึงการเดินทางไปทำกิจกรรมซ่อมแซมโรงเรียนร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน คืน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับการตอบรับและการสนับสนุนจากลูกค้า คู่ค้า สายเดินเรือและผู้สนับสนุน ( Co-sponsor) หลายๆ บริษัท ด้วยดีเสมอมา  โดยวัดได้จากผลการสำรวจความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมที่มากกว่า 90% และจำนวนลูกค้าและพันธมิตรใหม่ที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี รวมถึงเรามียอดการใช้บริการจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย 10%  ในทุกๆ โครงการ  แสดงให้เห็นว่าโครงการที่เราจัดทำนี้ มีประโยชน์สำหรับสังคมและส่วนรวมอย่างแท้จริง

ด้วยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ LEO ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะทำโครงการโรงเรียนนี้เพื่อน้องในทุกๆ ปี  และในปี 2565 นี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนนี้เพื่อน้องปี  เพื่อช่วยเหลือศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาบ้านทีมู ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  ที่เป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและอยู่เขตชายแดนไทยเมียนมาร์    ทางบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของ LEO ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสมทบทุนจากการใช้บริการกับทางบริษัทฯ ทั้งการขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศ   โดยในทุก ๆ Shipment  จะร่วมสมทบทุนกับโครงการ shipment ละ 1 USD  และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทางบริษัทฯ จะเชิญชวนลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจให้ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียนกับเราเพื่อเป็นความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ให้กันอีกครั้ง” นายเกตติวิทย์ กล่าว

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp