EKH โชว์ฟอร์มกำไรงวด 6 เดือนกระฉูด 123.19 ลบ. “โควิด-ศูนย์บริการทางการแพทย์” หนุนเต็มสูบ ส่งซิกครึ่งปีหลังทะยานต่อรับไฮซีซั่น-รพ.ผู้สูงอายุเปิดบริการ-IVF ฟื้น

19

มิติหุ้น  –  นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยถึง ผลประกอบการงวด 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565)  ของกลุ่มบริษัทฯ  มีกำไรสุทธิ 123.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.75 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 23.88%  จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิเท่ากับ 99.44 ล้านบาท  ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 524.78  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.28 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 13.22% จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 463.50 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผลประกอบการเพิ่มขึ้นได้รับปัจจัยสนับสนุนจากรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น จากจำนวนผู้ป่วยนอก (OPD)  และผู้ป่วยใน (IPD) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  โอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ทำให้มียอดการตรวจหาเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นและมีผู้เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้อัตราการครองเตียงของโรงพยาบาลพุ่งสูงเกิน 100%

นอกจากนี้การให้บริการรักษาโรคเฉพาะทาง โดยผ่านศูนย์กุมารเวช, ศูนย์หูตาคอจมูก ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์กายภาพบำบัด และศูนย์ไตเทียม  ยังช่วยสนับสนุนให้รายได้และกำไรเพิ่มขึ้นเพราะมีขีดความสามารถในการรองรับการเข้ามาใช้บริการของคนไข้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ เชื่อว่ายังคงเติบโตได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา  เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด  รวมถึงยังมีผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ ในโรงพยาบาลเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจจากปัจจัยฤดูฝนทำให้จำนวนผู้ป่วย IPD และ OPD เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง    อีกทั้งคาดว่าจะมีจำนวนลูกค้ามาใช้บริการศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) มากขึ้นโดยเฉพาะลูกค้าชาวไทย  อีกทั้งในไตรมาสที่ 3/2565 ได้เตรียมเปิดให้บริการโรงพยาบาลคูน ขนาด 30 เตียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยสนับสนุนให้การเติบโตรายได้และกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

“ภาพรวมธุรกิจครึ่งปีแรกของ EKH ถือว่ายังคงสดใสเนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธ์โอไมครอน ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยและมีผู้เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งยังมีรายได้จากการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19  ส่วนบริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ ในโรงพยาบาลยังมีผู้เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง   ที่สำคัญสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้ภาพรวมของผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง” นายแพทย์อำนาจกล่าว

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp