MDX เซ็นMOUลุยไฟฟ้าลาว ผนึกPTTปั้นยอดขายโต

255

มิติหุ้น-MDX โดย “แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรม” เปิดเผยว่า ผลงานช่วงครึ่งหลังปี 65 มั่นใจจะเติบโตได้ดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก เพราะธุรกิจหลักเติบโตได้ดี และการเดินหน้าธุรกิจใหม่ๆ

โดย “ธุรกิจพลังงาน” คิดเป็นสัดส่วน 67% ของรายได้รวม ปัจจุบันได้ลงทุนผ่าน GMS Power (MDX ถือ52.01%) กำลังการผลิต 850 MW คาดส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มศักยภาพกระบวนการการผลิต ทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินบูน ที่สปป.ลาว 500 MW (ถือ20%) และ โรงไฟฟ้าความร้อนร่วมบางบ่อจ.สมุทรปราการ 350 MW (ถือ32%)

รุกพลังงานลาว-ผนึกPTT

รวมถึงมีเผนลงทุนโรงไฟฟ้าในต่างประเทศเพิ่มเติม ล่าสุดเดือน พ.ค.65 ได้เซ็นฯ MOU เพื่อศึกษาการลงทุน “โรงไฟฟ้าโซลาร์” ในเขตตอนใต้ที่สปป.ลาว เพื่อขายไฟฟ้าให้แก่กัมพูชา คาดจะชัดเจนเร็วๆนี้ ไม่เพียงเท่านั้นยังได้ร่วมมือกับ PTT ในการต่อท่อก๊าซ LNG เพื่อจำหน่วยให้ผู้ประกอบการในนิคมฯเกตเวย์ ซิตี้ด้วย คาดจะเริ่มขายภายในปี 65 นี้

ขายที่ดินแปลงใหญ่

สำหรับ“ธุรกิจขายที่ดิน” ล่าสุดมีที่ดินเหลือขายราว 180 ไร่ ซึ่งเตรียมขายแปลงใหญ่เร็วๆนี้ และยังมีแผนขยายที่ดินเพื่อขายอีก 2,000-3,000 ไร่ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น  พร้อมกันนี้ MDX ยังได้ “แตกไลน์ธุรกิจใหม่” ด้วยการร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนแปลงยาวฯ เพื่อขออนุญาตปลูก “กัญชา” ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจำนวน 1,350 ต้น/ปี คาดจะเห็นความชัดเจนในระยะถัดไป ดังนั้นมั่นใจการต่อยอดธุรกิจข้างต้นจะหนุนผลงานให้เติบโตโดดเด่นไปอีก 3-5 ปีข้างหน้า

กูรูชี้หุ้นเทิร์นอะราวด์

ราคาต่ำบุ๊ก 8.69บ.

 

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp