BR ผู้ถือหุ้นไฟเขียวแจก BR-W1 เสริมฐานทุนหนุนโต

521

มิติหุ้น – BR ผู้ถือหุ้นไฟเขียวอนุมัติแจกฟรี BR-W1 ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎในวันที่ 19 ส.ค. นี้ หวังเสริมแกร่งการเงิน รวมถึงโครงการลงทุนในอนาคต

BR หรือ บมจ.บางกอกแร้นซ์ แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติออกและจัดสรร BR-W1 จำนวนไม่เกิน 456.72 ล้านหน่วย ให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ  1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,283 ลบ. เป็น 6,850 ลบ. ด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 456 ล้านหุ้น พาร์ 5 บาท เพื่อรองรับการแปลงBR-W1

19 ส.ค.กำหนดรายชื่อรับวอร์แรนท์

ทั้งนี้ BR-W1 มีอายุ 4 ปี  กำหนดจัดสรร ให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับจัดสรร ในวันที่ 19 ส.ค. 65 บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิแปลงวอร์แรนท์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ลดภาะหนี้สิน รวมถึงโครงการในอนาคต

ตั้งฐานผลิตสัตว์ปีกครบวงจรในคอซอวอ

ล่าสุดบอร์ดBRมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย “Duck-To Holding B.V.” จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ “Duck-To Kosovo SH.P.K.” ในประเทศสาธารณรัฐคอซอวอ เพื่อประกอบธุรกิจครบวงจรสำหรับการเลี้ยงสัตว์ปีก การแปรรูป และการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ปีก

 

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp