ขอต้อนรับเหยื่อแสนโอชะ

70

 

ที่มา : http://www.natethip.com/news1.php?id=180

โดยเนตรทิพย์กระพริบข่าวร้อน