มูลนิธิ EDF จับมือคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มอบทุนนักเรียน

33

มิติหุ้น  –  นางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (แถวยืนที่ 8 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายทุนการศึกษามูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)  พร้อมด้วยนางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ (แถวยืนที่ 5 จากซ้าย) นักวิชาการปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  มร.มาร์ติน เพอร์คินส์ (แถวยืนที่ 6 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก จำกัด และนางสาวพิมพ์ปรียา นรกานต์กร (แถวยืนที่ 9 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยาบุคคลและธุรการ  บริษัทคนอร์-เบรมเซอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูและนักเรียนที่ด้อยโอกาสในจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนหนึ่งจากผู้ได้รับทุนการศึกษา 160 คน จากบริษัท คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก จำกัด รวมมูลค่าทุนการศึกษา 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF ณ วิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) กล่าวว่า “ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มูลนิธิ EDF ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ในโครงการมอบทุนการศึกษาติดต่อกันเป็นปีที่ 2 องค์กรของเราทั้งสองมีปรัชญาการดำเนินงานพื้นฐานที่เหมือนกันคือการช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีอนาคตที่สดใส”

 

ทางด้านมร.มาร์ติน เพอร์คินส์ กรรมการบริหาร บริษัท คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก จำกัด เผยว่า “การมีส่วนร่วมตอบแทนสังคมเป็นกิจกรรมที่บริษัทซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรก่อตั้งในฮ่องกงเมื่อปี พ.ศ.2562 ดำเนินโครงการด้านการศึกษา น้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัย และบรรเทาเหตุฉุกเฉิน เป็นประจำในประเทศที่คนอร์-เบรมเซอร์ดำเนินงานอยู่และในประเทศไทยเรามี บริษัทคนอร์-เบรมเซอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เราเชื่อว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและช่วยให้สามารถลรรลุเป้าหมายที่ท้าทายในชีวิตได้ และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 80 คน และนักศึกษาระดับวิทยาลัยอีก 80 คน ในจังหวัดดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 2”

คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เป็นส่วนหนึ่งของคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ทั่วโลก ที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 เพื่อให้ความช่วยเหลือช่วงเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ดำเนินโครงการร่วมกับพันธมิตรเอ็นจีโอในประเทศออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศไทย

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่ด้อยโอกาสมอบทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยระหว่างปี พ.ศ.2531-2564 มูลนิธิ EDF ได้มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 5,679 แห่ง ไปแล้ว 398,500 คน

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp