‘DRT’ รับรางวัล ESG100 ประจำปี 2565

67

มิติหุ้น  –  นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่ จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ จากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เนื่องในโอกาสที่ DRT ได้รับคัดเลือกให้เป็น ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 Company ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) ประจำปี 2565 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) โดย DRT อยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นระยะเวลา ปี ได้แก่ ปี 2558 และปี 2562-2565

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp