GULF หุ้นโรงไฟฟ้าที่มีการเติบโตในอนาคต

431

มิติหุ้น – GULF โดย ASPS ระบุว่า ฝ่ายวิจัยปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติปี 2566 เป็นต้น ไป จากการรวมโครงการโรงไฟฟ้า Jackson กำลังการ ผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 49% ที่ 588 MWe ไว้ใน ประมาณการ และ การปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นใน โรงไฟฟ้า BRK2 ลงเหลือ 25% จากเดิม 50% และถอด โครงการดังกล่าวออกจากงบการเงินรวม เปลี่ยนเป็นรับรู้ กำไรด้วยวิธีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

โดยประเมินกําไรปกติปี 2566-67 เพิ่มขึ้น 16.0% และ 13.6% จาก เดิมมาอยู่ราว 1.9 หมื่นล้านบาท และ 2.2 หมื่นล้านบาท เติบโต 31.1%yoy และ 18.3%yoy ตามลำดับ

ฝ่ายวิจัยประเมินมูลค่าพื้นฐานปี 2566 ของ GULF อยู่ที่ 65.5 บาท/หุ้น

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp