PTTGC ส่งบริษัทลูกเข้าถือหุ้น PT GCM Marketing Solutions Indonesia สัดส่วน 100%

302

#PTTGC (มิติหุ้น) บอร์ด “บ. จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ หรือ GCM” เข้าถือหุ้นใน “บ. PT GCM Marketing Solutions Indonesia” จาก “PT. Cipta Aneka Air” เพิ่มอีก 33% เป็น 100% จากเดิมที่ถือ 67%

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการค้าขายสำหรับการนำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯในการขยายฐานการตลาดในภูมิภาคนี้

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp