ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป เพิ่มผืนป่าผ่านโครงการ Care the Wild

17

มิติหุ้น  –  ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด และพนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด นงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ กิตติพร ดุลนกิจ ผอ.ส่วนภาคีเครือข่ายป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วยทีม “ปลูกป้อง” ชุมชนเข้มแข็ง กว่า 60 คน ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า” เนื่องในวันโอโซนโลกกับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ปลูกต้นไม้ 30.5 ไร่ รวม 6,100 ต้น ณ บ้านนาหวาย อ. นาหมื่น จ. น่าน เพิ่มความสมบูรณ์ให้แหล่งต้นน้ำ ช่วยดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 54,900 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า พร้อมเป็นแหล่งอาหารให้ชุมชน

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp