TWPC ปลื้มติดทำเนียบหุ้นยั่งยืน 4 ปีซ้อน ตอกย้ำบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยม

36

มิติหุ้น – บมจ.ไทยวา (TWPC)  ได้รับคัดเลือกหุ้นยั่งยืน(THSI) ประจำปี 2565 ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินงานขององค์กรที่คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  ผู้บริหาร “โฮ เรน ฮวา” ตอกย้ำพร้อมเป็นตัวแทนผู้ประกอบของภูมิภาคเอเชีย นำทัพสินค้าเกษตร และอาหารบุกตลาดโลก มั่นใจหนุนผลประกอบการในอนาคตติดปีกเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ผู้นำแพลตฟอร์มผลิตผลทางการเกษตรและผู้ผลิตมันสำปะหลังรายใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 และ TWPC ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด ในกลุ่มหุ้นยั่งยืนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารต่อเนื่องเป็นปีที่ 4   สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงพนักงาน ชุมชนและสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

“บริษัทฯรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ปีนี้ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำกับดูแลที่ดีที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างครอบคลุม  อีกทั้งได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกด้าน โดยไม่ได้มุ่งเน้นแต่เฉพาะเรื่องของกำไรสุทธิเท่านั้น   โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นในการสร้างธุรกิจให้เป็นหุ้นยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึง ESG เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน”นาย โฮ เรน ฮวากล่าวในที่สุด

อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าภาพรวมธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเป็นตัวแทนผู้ประกอบการของภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำสินค้าทางการเกษตร และอาหารขยายตลาดไปทั่วโลก  รวมทั้งยังได้ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง ทั้งในกลุ่มเกษตรและอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และดิจิทัลซัพพลายเชนเพื่อช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจในอนาคต  รวมถึงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการในอนาคตเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

 

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp